En filosofisk personlig tränare i Växjö Träningsfabrik – eller vad är meningen med livet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vill en personlig tränare vara filosofisk i sin yrkesroll? Är svaret universellt givet eller ”beror det på” och i så fall, för att konkretisera; beror på vadå? Frågan må låta som en visa från Evert Taube fast stämman är minst sagt svår intonera.

Ursprung samt definition
Sprunget utifrån västerländskt perspektiv med ansats i antikens dåvarande Grekland från herrar som Sokrates, Aristoteles och Platon för att nämna några. Det som dessa gestalter var bland de första med var att ifrågasätta värden så som den var utan religiös anknytning. Vad de antika herrarna gjorde var att kritiskt granska och överväga frågeställningar som inte hade något givet svar utifrån olika vinklar, utan anspel på gudomligt hantverk. Onekligen fann herrarna mycket sätta tänderna i då deras görningar är högaktuella än idag.

Somliga säger filosofi är att syssla med det oändliga. Ni har förmodligen hört frasen ”Vad är meningen med livet?” -en fråga som troligen är lika aktuell idag som för tusentals- och åter tusentals år sedan. Om frågan är aktuell idag så är även ämnet, något som lett till att området filosofi i modern tid delats in i olika fackvetenskaper så som logik, fysik, etik och därtill blivit fristående områden inom t.ex. kemi, psykologi och medicin.

Ordet filosofi kommer som ni antagligen klurat ut från grekiska språket och betyder ”Kärlek till vishet”. Filosofi har också anmodan om ett levnadssätt präglat av harmoni och insikt. En vilja av att lära ut levnadsvisdom parallellt av att förklara grundläggande villkor utifrån tillvaron med tillhörande kunskap.

Med det skrivet återgår vi till inspelet personlig tränare med filosofisk ansats. I dess vida bemärkelse då filosofi som redan nämnts kan kopplas till olika områden även kan tematiseras i falanger inom hälsa så som ledarskap, fysik och träning. Låt oss börja med att citera Hippokrates, läkekonstens fader som 400 f.kr skrev:
”Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka till att bli friska, men lika berömvärt att hjälpa de friska bevara hälsan.”

Citatet väcker frågan om yrkesrollen personlig tränare hade behövts eller funnits om hälsa var något var och enskild individ eftersträvade. Onekligen är hälsa utifrån västerländska perspektivet, i dess vida definition; problem nog för att skapa yrkesgruppen personlig tränare. Eller är problemet ”hälsa” grundproblematiken?

Svaret kan som ni förstår göras i volymverk som skulle få Marx, Durkheim och Weber imponerade. Vad jag vill flagga för är att yrkesrollen personlig tränare (pt) är en efterdyning av ett samhälle i ständig förändring. Därtill är jag som pt statusbärare för en kroppslig kulturyttring där jag förkroppsligar träningsanläggningens förmodligen mest centrala grundbult; kroppens status som identitetsmarkör. En kropp som idag i viss folkmun sägs vara det sista individen har ”kontroll över” i samhället. Äger du en välsvarvad kropp förknippas du alltså med välklingande attribut så som framgång, hälsa och kontroll. Något som i dagens alltmer exponerande samhälle onekligen skapar positionering på spelplanen, och simsalabim; trenden utformade förutsättningar som skapade behov och så har en yrkesgrupp skapats.

Mer texter inom området följer framöver då ämnet erbjuder mycket intressanta aspekter att projicera och begrunda vidare om. Sista och avslutade (ironiska) frågan är om undertecknad med inlägget kan titulera sig som kontraproduktiv? Onekligen har en grop grävts, frågan är hur djupt (=

Referenser
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filosofi
2019-12-16
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/filosofi
2019-12-27

Winroth Jan och Rydqvist Lars-Göran (2008) Hälsa & Hälsopromotion SISU Idrottsböcker
Andreasson Jesper, Johansson Thomas (2015) Fitness Revolutionen Carlssons Bokförlag

Dela gärna om du gillar de du läst !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top