Floods Alster

Författa blogg, kan göras på många vis...

Mina år som student vid universitetet har fått mig smått ”skadad” gällande källkritik, trovärdiga källor, referenser etc. En blogg däremot, well; för mig i dagsläget handlar den sortens text om att förmedla intresse, ibland med visst humoristiskt inslag och med förhållandevis enkel formalia. Därutöver tillkommer variabeln tid i ekvationen.

Jag har valt redovisa källor i slutet av texterna och jag gör även avkall på kriteriet ”källor” då bloggverksamhet är tämligen långt ifrån akademiska referensverket. Något som bitvis svider i min heder om trovärdiga och faktagranskade uppgiftslämnare, fast samtidigt; vad ni bevittnar är enbart en blogg som mer speglar mina egna preferenser än strikt akademisk saklighet och opartiskhet.

Med det skrivet, ta blogginläggen som tankeställare med försök till stundtals visst humoristiskt raljerande.

(udda) Förbränning av kalorier

Kalorier, ett ord som är lika debatterat och infekterat som proteinets vara idag inom motionsträningsbranschen. Två ord som skapar lika mycket debatt som västvärldens självutnämnde

Läs mer »
Scroll to Top