Om Johannes Flood

Vi tränar människor till bättre livskvalité

Glädje, utveckling och resultat är delar av min träningsfilosofi. Inom den ryms rollen som ledare vars grund berör att ta människor från en punkt till en annan – att leda individer mot en bestämd riktning: från nuvarande- till önskat läge. För att lyckas med den resan måste jag som ledare ha en positiv människosyn och jag måste framförallt ta utgångspunkt från de aktivas perspektiv där inspirera är minst lika viktigt som instruera. 

”… Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen veta mer än hon, men först och främst förstå det hon gör. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera …” Kierkegaard 

 

Min yrkesroll i Växjö Träningsfabrik

Jag är egenföretagare som hyr ett av anläggningens behandlingsrum och figurerar även som instruktör till diverse gruppträningspass.  Är även involverad i Träningsfabrikens anti-doping arbete (100% Ren Hård Träning) då ämnet, genus och maskulinitet i stort är intressant.

Kort om Johannes

Tiden utanför Växjö Träningsfabrik med tillhörande kroppar, ideal, svett och hög musik spenderas betydligt lugnare. Förkovrar jag mig gärna litterärt i akademiska skrifter och/eller historiska epoker när tillfälle ges. Blir rätt så några turer ut i skogen och givetvis social gemenskap.

Parallellt med tidigare studier vid Linnéuniversitetet hade jag förmånen arbeta som projektledare vid Länsstyrelsen Kronoberg två år inom ett nationellt antidopingprojekt (PRODIS). Ett arbete som fick mig träffa många intressanta människor och framförallt; göra en preventiv insats mot ett folkhälsoproblem av både sorglig karaktär och stor magnitud.

Inom friskvårdsscenen har jag florerat mot kunder på ett eller annat sett sedan 2010. Många år vid Växjö simhall som följdes av Nordic Wellness och slutligen Idrottskliniken innan steget till egenföretagare tog vid.

Relevant meritförteckning

Motto

Träning är att åldras med värdighet, den som gör skillnad på kropp och själ- har ingetdera.

KONTAKT

KONTAKTA OSS GÄRNA

ADRESS
ÖPPETTIDER
Scroll to Top