Vi är PT I Växjö

Vi tränar människor till bättre livskvalité

Glädje, utveckling och resultat är delar av min träningsfilosofi. Inom den ryms rollen som ledare vars grund berör att ta människor från en punkt till en annan – att leda individer mot en bestämd riktning: från nuvarande- till önskat läge. För att lyckas med den resan måste jag som ledare ha en positiv människosyn och jag måste framförallt ta utgångspunkt från de aktivas perspektiv där inspirera är minst lika viktigt som instruera.

Som klient hos mig får du en engagerad och närvarande PT som ser till helhet. Din träning skall vara rimlig likväl som utmanande utifrån dina individuella förutsättningar. För mig är din personliga utveckling minst lika viktig som siffror, intensitet och/eller motstånd. Träning för mig handlar betydligt mer om utveckling än utmattning. Träna som en ”idiot” kan vem som helst, det är när träningen sätts i perspektiv till övriga livspusslet, när ett syfte finns; som den verkliga resan börjar.

”… Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen veta mer än hon, men först och främst förstå det hon gör. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera …”

Kierkegaard
Var individ bär med sig sina unika färdigheter som kan utvecklas och/eller förändras över tid. En utveckling som sker med hjälp av dina styrkor då träning av svagheter tenderar bli ensidig, tråkig och stagnerande. Träning för mig skall vara inspirerande och är som bäst när den upplevs i nuet, något som skapar utveckling liksom spänning. Därtill är det viktigt inse ord och/eller peppande bara tar dig så långt, du måste fortfarande göra hantverket även om jag kommer bistå dig med verktygen. Regelbunden träning är en livsstilsförändring som kräver tillåtelse och utrymme att ske över tid – någon quick fix finns inte.

VÅRA PAKET

Vi tränar människor till bättre livskvalité

Making the decision to join a gym is a great first step towards improving your health and quality of life. 

Making the decision to join a gym is a great first step towards improving your health and quality of life. 

Making the decision to join a gym is a great first step towards improving your health and quality of life. 

KONTAKT

KONTAKTA OSS GÄRNA

ADRESS
ÖPPETTIDER
Scroll to Top